Święty Mateusz

Święty Mateusz

Święty Mateusz, znany również jako Ewangelista Mateusz, był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Jego ewangelia, znana jako Ewangelia według Mateusza, jest jednym z czterech kanonicznych ewangelii Nowego Testamentu w Biblii. Mateusz był celnikiem z zawodu, zanim został powołany przez Jezusa do świętej służby. Jego życie i praca są ważne dla chrześcijańskiej tradycji i mają duże znaczenie dla wiernych na całym świecie.

Życie Świętego Mateusza

Święty Mateusz urodził się prawdopodobnie w Kapernaum, w Galilei, w I wieku n.e. Jako celnik, pracował dla rzymskiego zarządu podatkowego, co oznaczało, że pobierał opłaty od ludzi w imieniu okupacyjnego rządu rzymskiego. Według tradycji katolickiej, Jezus napotkał Mateusza, gdy ten siedział w swojej celni i powiedział do niego: “Idź za Mną”. Mateusz natychmiast opuścił swoje stanowisko i poszedł za Jezusem, porzucając swoje dotychczasowe życie.

Ewangelia według Mateusza

Ewangelia według Mateusza jest jednym z czterech kanonicznych tekstów Nowego Testamentu, które opisują życie, nauczanie, mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ta ewangelia została napisana w języku greckim i jest jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat Jezusa i jego nauk. Ewangelia według Mateusza zawiera wiele znanych opowieści i przypowieści, takich jak Przypowieść o Siewcy, Górska Mowa i Opowieść o Ostatnim Sądzie.

Ważne wydarzenia i nauki opisane w Ewangelii według Mateusza

Ewangelia według Mateusza opisuje wiele ważnych wydarzeń i nauk związanych z Jezusem Chrystusem. Oto kilka z nich:

  • Narodziny Jezusa Chrystusa w Betlejem.
  • Spotkanie Trzech Mędrców ze Wschodu.
  • Chrzest Jezusa przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan.
  • Próby szatana na pustyni.
  • Górska Mowa, w której Jezus nauczał o błogosławieństwach, modlitwie Ojcze Nasz i innych ważnych tematach.
  • Cuda Jezusa, takie jak uzdrowienia chorych i wskrzeszenie umarłych.
  • Ostatnia Wieczerza i ustanowienie Eucharystii.
  • Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Zobacz też:  Święty Grzegorz

Święty Mateusz w ikonografii

W ikonografii chrześcijańskiej Święty Mateusz jest często przedstawiany jako człowiek z piórem lub długopisem, ponieważ jest uważany za autora Ewangelii według Mateusza. Często jest również przedstawiany z aniołem lub skrzydlatym człowiekiem, co symbolizuje jego duchowe powołanie i inspirację pochodzącą od Boga.

Kiedy żył Święty Mateusz?

Święty Mateusz żył prawdopodobnie w I wieku n.e. Jego ewangelia została napisana w tym okresie i jest jednym z najstarszych tekstów Nowego Testamentu.

Jakie są najważniejsze nauki Jezusa opisane w Ewangelii według Mateusza?

Ewangelia według Mateusza zawiera wiele ważnych nauk Jezusa, takich jak miłość bliźniego, wybaczanie, modlitwa, pokora, sprawiedliwość społeczna i wiele innych. Te nauki stanowią fundament chrześcijańskiej wiary i etyki.

Czy Święty Mateusz był świadkiem życia Jezusa?

Tradycja chrześcijańska sugeruje, że Święty Mateusz był jednym z bezpośrednich uczniów Jezusa i świadkiem wielu zdarzeń opisanych w Ewangelii według Mateusza. Jego ewangelia zawiera wiele szczegółów, które mogą wskazywać na to, że był blisko Jezusa podczas Jego misji.

Co się stało ze Świętym Mateuszem po śmierci Jezusa?

Po śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstaniu, Święty Mateusz kontynuował głoszenie Ewangelii i szerzenie nauk Jezusa. Według tradycji katolickiej, zmarł śmiercią męczeńską za wiarę w Etiopii lub Persji.

Czy Ewangelia według Mateusza jest wiarygodnym źródłem informacji o Jezusie?

Ewangelia według Mateusza jest uważana za jedno z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na temat Jezusa Chrystusa. Jako kanoniczny tekst Nowego Testamentu, została zaakceptowana przez wczesne chrześcijańskie wspólnoty jako autentyczne i prawdziwe świadectwo o życiu, nauczaniu i zbawczej misji Jezusa.


Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też