Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci posługujący w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kalinowie:

1. Krzysztof Andruszkiewicz (Kalinowo)
2. Jakub Wysocki (Kalinowo)
3. Marta Kuklińska (Kalinowo)
4. Mateusz Kamiński (Kalinowo)
5. Damian Kasprzyk (Maże)
6. Sebastian Abrycki (Kalinowo)
7. Hubert Rowiński (Kalinowo)
8. Michał Maksimczyk (Kalinowo)
9. Karol Bartoszewicz (Kalinowo)
10. Szymon Pogorzelski (Milewo)
11. Paweł Werno (Maże)
12. Jakub Jankowski (Milewo)
13. Piotr Olszewski (Piętki)
14. Konrad Milewski (Kalinowo)
15. Krzysztof Grajewski (Grądzkie)
16. Kamil Kamiński (Kalinowo)
17. Karol Rowiński (Krzyżewo)
18. Łukasz Milewski (Kalinowo)
19. Michał Surażyński (Kalinowo)

Aspiranci i kandydaci na ministrantów:

1. Paweł Olszewski (Piętki)
2. Hubert Śliwiński (Milewo)
3. Barbara Bartoszewicz (Kalinowo)
4. Wiktoria Dębska (Milewo)
5. Zofia Bartoszewicz (Kalinowo)
6. Adrian Dębski (Milewo)
7. Dominika Piotrowska (Milewo)
8. Justyna Rowińska (Krzyżewo)
9. Julita Ćwikowska (Piętki)
10. Kacper Majewski (Piętki)
11. Adrianna Harasim (Maże)
12. Oliwia Kuklińska (Kalinowo)