Krąg Adoracji Najświętszego Sakramentu

W kościele Wniebowzięcia NMP w Kalinowie, w pierwsze czwartki miesiąca trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Siostry należące do Kręgu Adoracji Najświętszego Sakramentu uwielbiają Boga, wynagradzają, dziękują, przedkładają Bogu sprawy kapłaństwa oraz powołań do kapłaństwa i stanu zakonnego. Są duchowym zapleczem apostolskiej działalności Kościoła.

Osoby należące do Kręgu Adoracji Najświętszego Sakramentu:
1. Romualda Kuczyńska
2. Janina Pancewicz
3. Danuta Sobczyk
4. Zefiryna Skarżyńska
5. Krystyna Dudar
6. Leokadia Liszewska
7. Scholastyka Abrycka
8. Anna Pawłowska
9. Wanda Drzymkowska
10. Krystyna Mejcz
11. Ewa Staniszewska
12. Helena Bronakowska
13. Barbara Buczyńska
14. Ewa Niedźwiecka
15. Teresa Walendy
16. Barbara Borejko
17. Jadwiga Brzezicka