TRIDUUM PASCHALNE

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku, aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego”. Nazywa się go „Triduum Paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i urzeczywistnia misterium Paschy, tj. przejścia Pana Jezusa Chrystusa z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. W ciągu pierwszych dni Triduum trwa święty post paschalny, kiedy to zgodnie z pierwotną tradycją Kościół pości, ponieważ „Oblubieniec został zabrany”. Wszędzie należy zachować post ilościowy i jakościowy oraz wstrzemięźliwość w Wielki Piątek Męki Pańskiej; doradza się, aby był on przedłużony także w Wielką Sobotę, tak by Kościół z uwznioślonym i otwartym duchem przeszedł do radości Niedzieli Zmartwychwstania.

WIELKI CZWARTEK (28 marca) – W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej parafii o godz. 18:00 rozpoczniemy Liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej „ciemnicą”. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Po zakończonej liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej zachęcam do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. kaplicy adoracji – „Ciemnicy”. Po liturgii będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ (29 marca) – Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuję w tym dniu Eucharystii. Wielki Piątek jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje post paschalny, tj. powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych i post ilościowy (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta), „aby z podniosłym i otwartym sercem przystępować do radości Niedzieli Zmartwychwstania”. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18 do 60 roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Od godz. 8:00 rozpocznie się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. O godz. 17:00 Droga Krzyżowa. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18:00. Najpoważniejszym elementem w tym obrzędzie jest osobista adoracja Krzyża. Ofiary zebrane na tacę przy adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej. Po celebracji procesyjnie przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, gdzie rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu do północy. Zachęcam wszystkich do trwania na modlitwie i rozważania tajemnic naszego zbawienia, szczególnie męki i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Proszę Panów Strażaków oraz młodzież o zaciągnięcie warty tego wieczoru. Po liturgii Męki Pańskiej oraz w trakcie adoracji będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

WIELKA SOBOTA (30 marca) – od godz. 8:00 wznowienie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, która będzie trwała do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.

Porządek poświęcenia pokarmów wielkanocnych:

godz. 8:30 – Kalinowo i Długie
godz. 8:45 – Grądzkie
godz. 9:00 – Krzyżewo
godz. 9:15 – Maże
godz. 9:30 – Milewo
godz. 9:45 – Zanie
godz. 10:00 – Marcinowo
godz. 10:15 – Dorsze
godz. 10:30 – Iwaśki
godz. 10:45 – Piętki bloki
godz. 11:00 – Piętki wieś
godz. 11:15 – Zaborowo
godz. 11:30 – Mikołajki
godz. 11:45 – Skomętno Wielkie
godz. 12:30 – Kalinowo i Długie

Wigilię paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za matkę wszystkich wigilii. Kościół czuwając, oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii rozpoczyna się po zapadnięciu nocy, w późnych godzinach wieczornych. Liturgię Wielkiej Soboty – Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20:00. Bezpośrednio przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej wyjmuje się Hostię z monstrancji i chowa w tabernakulum. Po zakończeniu liturgii nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu, aż do procesji rezurekcyjnej o godz. 6:00. Na tę liturgię przynosimy świece na obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Po liturgii Wigilii Paschalnej będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Przypomnę, że pełne uczestnictwo w tej liturgii jest już spełnieniem obowiązku Mszy Wielkanocnej.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (31 marca) – o godz. 6:00 procesja rezurekcyjna, która jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa, a po niej Msza św. Kolejne Msze św. o godz. 10:00 i 12:00.