Życzenia na Boże Narodzenie 2012

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju” (Iz 9,1.5) …

Kontakt – parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Kalinowie

ul. Mazurska 1
19-314 Kalinowo
Tel. 87 629-84-26
Email: parafia.kalinowo@gmail.com
 
Dekanat Miłosierdzia Bożego w Ełku
powiat ełcki

Proboszcz: Ks. Albert Interewicz

Numer rachunku bankowego:
ofiary na remont kościoła:
Bank Spółdzielczy w Ełku O/Kalinowo
15 9331 0004 0020 0200 0752 0001

Numer rachunku bankowego:
ofiary na budowę domu parafialnego
z kaplicą pogrzebową:

Bank Spółdzielczy w Ełku O/Kalinowo
31 9331 0004 0020 0200 0752 0004

REGON: 040112274
NIP: 848-185-22-34