Uroczystość powitania Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Uroczystość powitania Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia w Diecezji Ełckiej Suwałki, 21 września 2013 r. 1. Miejscem głównym celebry jest plac przy pomniku bł. Jana Pawła II, w bezpośrednim sąsiedztwie konkatedry św. Aleksandra w Suwałkach. Wierni gromadzą …