Litania do NSJ – … życie i zmartwychwstanie nasze

Serce Jezusa – życie i zmartwychwstanie nasze Jest Serce Jezusa naszym życiem i zmartwychwstaniem, gdyż serce to Miłość, a miłość to życie i to życie bez końca. Miłość bowiem nigdy nie umiera, wszystko przetrwa i nigdy nie ustanie. Wypowiadając dzisiejsze wezwanie …