List pasterski Biskupa Ełckiego na Adwent 2017 roku

Umiłowani Diecezjanie! Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem są słowa: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ten rok, który minął, był bogaty w różne wydarzenia. Był to rok wielu jubileuszy, a w tym srebrnego jubileuszu naszej diecezji. Wyrażaliśmy Bogu wdzięczność …

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski (12.10.2014 r.)

Jan Paweł II – świętymi bądźcie Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypomnienia tekstu z Księgi proroka Izajasza: „Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości …

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 2014

WYCHOWYWAĆ DO PRAWDY 14-20 września 2014 roku Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten …

List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 r.

Drogie Siostry, drodzy Bracia! Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu w trudnych i niejasnych …

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2012 r.

ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ, A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ Drodzy Bracia i Siostry! Odczytany dzisiaj fragment Ewangelii ukazuje Świętą Rodzinę pielgrzymującą do Jerozolimy. Widzimy „rodziców Jezusa” złączonych we wspólnym świętowaniu, razem przeżywających „ból serca” z powodu zagubienia Syna, a następnie zdumionych bystrością …

Słowo Pasterskie Biskupa Ełckiego na otwarcie Roku Wiary

Z radością, ufnością i nadzieją podchodzimy do decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI o inauguracji Roku Wiary, który trwać będzie od 11 października 2012 r. do uroczystości Chrystusa Króla, czyli dnia 24 listopada 2013 r. Okazją do ogłoszenia tej duszpasterskiej inicjatywy …