Orędzie Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2013

Dobra Nowina o przyjściu Zbawiciela na świat została wypowiedziana słowami Anioła Pańskiego. Zawiera się ona w radosnym wezwaniu: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym …