Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes”

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI „UCZNIOWIE-MISJONARZE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO” Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani, Siostry i Bracia! W II niedzielę Wielkiego Postu (25 lutego)w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku …

List pasterski Biskupa Ełckiego na Adwent 2017 roku

Umiłowani Diecezjanie! Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem są słowa: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ten rok, który minął, był bogaty w różne wydarzenia. Był to rok wielu jubileuszy, a w tym srebrnego jubileuszu naszej diecezji. Wyrażaliśmy Bogu wdzięczność …

Orędzie Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2013

Dobra Nowina o przyjściu Zbawiciela na świat została wypowiedziana słowami Anioła Pańskiego. Zawiera się ona w radosnym wezwaniu: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym …

Słowo Pasterskie Biskupa Ełckiego na otwarcie Roku Wiary

Z radością, ufnością i nadzieją podchodzimy do decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI o inauguracji Roku Wiary, który trwać będzie od 11 października 2012 r. do uroczystości Chrystusa Króla, czyli dnia 24 listopada 2013 r. Okazją do ogłoszenia tej duszpasterskiej inicjatywy …