Światowe Dni Młodzieży Panama 2019

Emocje związane z przeżywaniem ŚDM w Krakowie w wielu z nas są nadal żywe, a już za niespełna rok przeżywać będziemy Światowe Dni Młodzieży w Panamie. XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie odbywać się będą w dniach 22.01 – 27.01.2019 r. Wydarzenia centralne poprzedzą dni w diecezjach. Wyjazd do Panamy planowany jest w dniach 14-31.01.2019 r. Data jest nietypowa, gdyż wyjazd obejmie czas roku szkolnego, zakończenie pierwszego semestru. Aby dobrze przygotować się do wyjazdu trzeba już dziś podjąć decyzję o wyjeździe. Szacowany kosz wyjazdu to ok 9 000 zł. Na kwotę składa się:

• bilet lotniczy w obie strony
• pakiet pielgrzyma
• pakiet polski
• ubezpieczenie
• dni w diecezjach

Kto może uczestniczyć w ŚDM Panama 2019?

Do wyjazdy zapraszamy osoby w wieku 18 – 35 lat. Osoby, które w dni wyjazdu mają ukończone 16 lat muszą zostać objęte opieką opiekuna prawnego (mającego ukończone 18 lat), który uczestniczyć będzie w wyjeździe. Opiekun/organizator grupy nie jest opiekunem prawnym niepełnoletniego, chyba że sam tej opieki dobrowolnie się podejmie.

Osoby, które chcą wziąć udział w ŚDM w Panamie prosimy o kontakt z Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży, ks. Łukaszem Różyckim: lukaroza@interia.pl, 501 331 169, do 28 lutego.