Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty i pojednania

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (Katechizm 1422)

Termin:
Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.
W I czwartek, I piątek i I sobotę w godzinach od 7.00 do 7.30 oraz od 16.30 do 17.00

Przygotowanie

Pięć warunków sakramentu pokuty:
1. rachunek sumienia
2. żal za grzechy
3. mocne postanowienie poprawy
4. szczera spowiedź
5. zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

FORMUŁA SPOWIEDZI

Penitent: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

w tym miejscu można powiedzieć kilka słów o sobie, np. mam lat…, jestem panną, kawalerem, mężatką, żoną, wdową, emerytem, studentem, nauczycielem, lekarzem itp.

Penitent: Ostatnio u spowiedzi byłem [byłam] podać kiedy

Penitent: Pokutę nadaną odprawiłem [odprawiłam] jeśli się nie odprawiło pokuty należy powiedzieć dlaczego

Penitent: Na ostatniej spowiedzi niczego nie zataiłem [zataiłam] lub podać, co się zataiło lub zapomniało powiedzieć

Penitent: Popełniłem [popełniłam] następujące grzechy

W tym miejscu należy wyznać swoje grzechy. Najlepiej rozpocząć spowiedź od grzechów cięższych, podając ich ilość i okoliczności popełnienia.

Penitent: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, a ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

spowiednik udziela nauki, nadaje pokutę oraz udziela rozgrzeszenia słowami:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. i ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Spowiednik: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry

Penitent: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki

Spowiednik: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.