Sakrament Eucharystii

Eucharystia – Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii przygotowują się dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej.

W przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej przyjmujemy zasadę comiesięcznych spotkań przy parafii dla dzieci i ich rodziców. Są one być połączone z nabożeństwami w kościele, w czasie których dzieci otrzymują różańce, książeczki, świece, medaliki i w ten sposób są wprowadzane w rok liturgiczny, modlitwę i sakramenty.

Podstawowym miejscem tych spotkań jest parafia zamieszkania rodziców dziecka.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w pierwszą niedzielę maja na Mszy św. o godz. 12.00.

Zasady regulujące przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w miesiącu wrześniu. Dzieci otrzymują pomoce: indeks i katechizm dla dzieci pierwszokomunijnych.

Rodzice dziecka w odpowiednim czasie składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza.

Jeżeli dziecko jest z innej parafii, jego rodzice dostarczają wówczas stosowną zgodę duszpasterza z parafii miejsca swego zamieszkania.

Rodzice dzieci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia przez ich dziecko sakramentu chrztu, który otwiera drogę dla innych sakramentów. Dlatego muszą w parafii, gdzie ich dzieci były chrzczone uzyskać odpowiedni wpis w indeksie dziecka (potwierdzony pieczątką i podpisem duszpasterza) lub przedstawić skrócony akt urodzenia.

Dziecko przygotowuje się przez:
• systematyczne uczestniczenie razem z rodzicami w niedzielnej Eucharystii oraz w uroczystościach i świętach nakazanych;
• uczestniczenie w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych;
• udział w Triduum Paschalnym (Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej, Liturgia Wigilii Paschalnej);
• sumienne i aktywne uczestniczenie w katechezie szkolnej (na półrocze ocena minimum dobra i zachowanie dobre i wyżej) i zaliczenie obowiązującego materiału z Katechizmu u katechety;
• uczestniczenie w życiu liturgicznym: w nabożeństwach różańcowych (październik, co najmniej 3 razy), w Roratach (Adwent, co najmniej 3 razy), w Drodze Krzyżowej (Wielki Post, co najmniej 3 razy), w Gorzkich Żalach (Wielki Post, co najmniej 3 razy), w nabożeństwach majowych (maj, co najmniej 3 razy).

Doprowadzone dziecko do Pierwszej Komunii Świętej domaga się dalszego wtajemniczenia w życie eucharystyczne. Służy temu regularna spowiedź i częsta Komunia Święta dziecka oraz praktyka dziewięciu pierwszych piątków miesiąca w klasie czwartej.

Dla dzieci uczęszczających do klas trzecich i ich rodziców organizowany jest cykl nabożeństw, związanych z poświęceniem i wręczeniem pamiątek pierwszokomunijnych:

wrzesień – nabożeństwo rozpoczynające bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej;

październik – nabożeństwo różańcowe; poświęcenie różańców;

listopad – nabożeństwo za zmarłych;

grudzień – udział w rekolekcjach adwentowych; poświęcenie medalików;

Niedziela Chrztu Pańskiego – poświęcenie świec;

I Niedziela Wielkiego Postu – poświęcenie książeczek;

Wielki Post – udział w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali;

Wielki Post – udział w Rekolekcjach Wielkopostnych;

Udział w Triduum Paschalnym;

kwiecień – nabożeństwo przygotowujące do pierwszej spowiedzi świętej; rachunek sumienia;

Pierwsza niedziela maja – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej na Mszy św. o godz. 12.00;

Udział w nabożeństwach tzw. Białego Tygodnia;

Udział w nabożeństwie majowym.

Spotkania z Rodzicami odbywają się co miesiąc po Mszy św. o godz. 12.00.

Plan spotkań kandydatów do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. w roku szkolnym 2011/12

11.09.2011, godz. 12:00
Pierwsze spotkanie organizacyjne kandydatów do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.

październik, godz. 17:00
Udział w nabożeństwach różańcowych

9.10.2011, godz. 12:00
Poświęcenie różańców – spotkanie organizacyjne

27-29.11.2011, godz. 12:00
Rekolekcje adwentowe

30.11-24.12.2011, godz. 7:00
Udział w roratach

11.12.2011, godz. 12:00
Poświęcenie medalików – spotkanie organizacyjne

25.12.2011 – Boże Narodzenie
Według ogłoszeń

05.02.2012, godz. 12:00
Poświęcenie świec – spotkanie organizacyjne

22.02.2012 – Środa Popielcowa
Według ogłoszeń

Wielki Post
Udział w Drogach Krzyżowych (piątki,godz.17:00) i Gorzkich Żalach (niedziele po Mszy św. na 10:00)

26.02.2012, godz. 12:00
Poświęcenie książeczek – spotkanie organizacyjne

4-7.03.2012, godz. 12:00
Rekolekcje wielkopostne

1.04.2012 – Niedziela Palmowa
Według ogłoszeń

5-7.04.2012
Według ogłoszeń, udział w Triduum Paschalnym: Wielki Czwartek (Dzień Kapłana), Wielki Piątek, Wielka Sobota

8.04.2012 – Zmartwychwstanie Pańskie – WIELKANOC
Według ogłoszeń

15.04.2012, godz. 12:00
Spotkanie organizacyjne dzieci i rodziców

22.04.2012, godz. 12:00
Spotkanie organizacyjne dzieci i rodziców

29.04.2012, godz. 12:00
Spotkanie organizacyjne dzieci i rodziców

Planowane próby dzieci w kościele:
(poniedziałki, wtorki, środy)
16-18.04.2012, godz. 12:45-14:25
23-25.04.2012, godz. 12:45-14:25

maj, godz. 17:00
Udział w nabożeństwach majowych

5.05.2012, sobota, godz. 11.00
Pierwsza Spowiedź św., odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (dzieci przychodzą ze świecami), sprzątanie i dekoracja kościoła

6.05.2012, niedziela, godz. 12:00
PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

7-12.05.2012, godz. 17:00
Biały Tydzień

13.05.2012, godz. 12:00
Msza św., zakończenie Białego Tygodnia, spotkanie przy ognisku dzieci i rodziców

7.06.2012, godz. 12:00
BOŻE CIAŁO, udział dzieci i rodziców w procesji

14.06.2012, godz. 17:00
Zakończenie oktawy Bożego Ciała, udział dzieci i rodziców w procesji

15.08.2012, godz. 13:00
Odpust parafialny, Msza św., udział dzieci i rodziców w procesji

W pierwsze czwartki miesiąca planowane są całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu (godz. 8:00-17:00)

Ks.Proboszcz – Albert Interewicz
Katecheta – Alicja Miłowicka

Kalinowo 2011/12