Protokół z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 23 września 2012 r.

Lista obecności:

– Zdzisław Suchański
– Edward Wiśniewski
– Józef Liszewski
– Marek Stefanowski
– Lucjan Górski
– Antoni Chodkiewicz
– Leszek Miezio
– ks. Albert Interewicz – proboszcz

Na wstępie Ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie ze rejonowego spotkania formacyjnego Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych na temat „Odpowiedzialności świeckich za Kościół”. W czasie tego spotkania została omówiona strona prawna działania powyższych Rad oraz rozwiązania praktyczne i formy funkcjonowania Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych. Ks. Proboszcz przypomniał zebranym co wynika z przywilejów bycia radnym parafii, jakie są zadania i cele do spełnienia wynikające z kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz z postanowień I Synodu Diecezji Ełckiej.

Następnie omówiono sprawę usunięcia drzew z terenu cmentarza przykościelnego objętego prawną ochroną konserwatorską. Obecnie znajdujące się drzewa na terenie przykościelnym zagrażają bezpieczeństwu ludzi i ich mienia; stanowią zagrożenie dla budynku kościoła oraz budynku mieszkalnego przy ul. Kajki, zagrażają parkanowi, linii elektrycznej oraz ruchowi pojazdów drogą krajową nr 16. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Po wizycie przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, podczas której odbyły się oględziny stanu technicznego budynku kościoła oraz stanu drzew, parafia otrzymała Zezwolenie Nr 90/2012 z dnia 19.09.2012 r. na usunięcie drzew rosnących na terenie przykościelnym. Termin usunięcia drzew: październik-grudzień 2012 r.

Poruszono sprawy: wentylacji kościoła oraz odwodnienia ścian budynku kościoła (odprowadzenie wody deszczowej), adaptacji jednego z budynków na potrzeby kaplicy pogrzebowej, naprawę zegara na wieży kościoła. Podjęty został temat budowy nowego parkingu w pobliżu kościoła, na działce ogrodu parafialnego.

Po omówieniu najpilniejszych zadań i prac do wykonania w naszej parafii rozpoczęto dyskusję o sprawach bieżących. Radni złożyli propozycję o zmianie godziny odprawiania nabożeństw październikowych, majowych, czerwcowych oraz Mszy św. w sobotę wieczór, podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych z godz. 17:00 na 18:00.

Protokołował:
Leszek Miezio