„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ,bierne czekanie nie daje żadnych szans”

Nieformalna grupa wyłoniona z przedstawicieli Parafialnego Zespołu Caritas w Kalinowie „Parafianki” realizuje projekt pt. „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, bierne czekanie nie daje żadnych szans”.
Projekt odpowiada potrzebom podniesienia świadomości lokalnej społeczności na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:
• poznania i doskonalenia umiejętności oceny czynności życiowych,
• poznania procedur ratownictwa medycznego,
• zasad udzielania pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia różnych urazów.

Dotychczasowe nabyte umiejętności grupy warsztatowej przy współpracy OSP Kalinowo przedstawione zostały podczas Święta Planów w Borzymach.

W ramach projektu powstała tablica informacyjna na temat sposobu udzielania pierwszej pomocy przy podtopieniach. Tablica umieszczona jest na Gminnej Plaży w Skrzypkach.
14 września w Międzynarodowy Dzień Pierwszej Pomocy Przedmedycznej cała grupa pojechała do Komendy PSP w Ełku celem wzięcia udziału w ćwiczeniach pokazowych z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy projektu mieli również  okazję do zapoznania się ze sprzętem, pomieszczeniami oraz pracą i umiejętnościami strażaków.
Organizatorzy projektu składają szczególne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do możliwości zrealizowania tego projektu a w szczególności :
*Wójtowi Gminy Kalinowo za możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej na plaży oraz możliwość pokazu nabytych umiejętności;

*Komendantowi  Powiatowej PSP w Ełku st. bryg. Mirosławowi Hołubowiczowi za umożliwienie zorganizowania spotkania ze strażakami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej celem wzięcia udziału w ćwiczeniach;

* Strażakom z OSP Kalinowo za dużą pomoc w pokazie;
* Instruktorowi Krzysztofowi Stypułkowskiemu, za zaangażowanie w przekazywaniu swojej wiedzy.
Duże podziękowania także dla uczestników warsztatów,  za chęć uczestniczenia w projekcie i podniesienie swojej wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.

Działania w ramach projektu dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA współfinansowany przez Samorządy: Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Powiatu Ełckiego, Gminy Kalinowo.

„Działaj Lokalnie” to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

Skrót wydarzeń z realizowanego projektu: