„The best dancers”

KSM - logo na białym tle_1Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Wniebowzięcia NMP w Kalinowie realizowała warsztaty tańca współczesnego „The best dancers”. Zajęcia prowadzone były w grupie wiekowej 9-12 lat liczącej ok.20 uczestników.

Dzieci poznały nową alternatywę do spędzania wolnego czasu. Nauczyły się umiejętności współdziałania w grupie oraz parze tanecznej a także ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, równowagi i koncentracji.Poprzez taniec miały możliwość wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego oraz rozwijania kultury osobistej. Rozbudziły zainteresowania tańcem a co za tym idzie i muzyką, co w sumie dało im poczucie dużej satysfakcji z posiadanych umiejętności oraz możliwość współdziałania w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.      

Efekty pracy dzieci podczas występu podsumowującego spotkały się z dużym aplauzem rodziców oraz zaproszonych gości.

 

logo gmina kalinowo

Zadanie realizowano w ramach dotacji z Urzędu Gminy Kalinowo.

Fotograficzny skrót wydarzeń ze zrealizowanych zajęć warsztatowych: