Chwila zatrzymana na wieczność

Nieformalna grupa wyłoniona z przedstawicieli Parafialnego Zespołu Caritas w Kalinowie „Parafianki”
zrealizowała projekt pt.„CHWILA ZATRZYMANA NA WIECZNOŚĆ”
Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej wśród młodego pokolenia. Projekt był odpowiedzią na potrzebę zainteresowania i rozwinięcia umiejętności fotograficznych u dzieci i młodzieży. Zakładał próbę przekazania młodym pokoleniom dorobku kultury Kalinowa i okolic oraz miał doprowadzić do integracji społeczności lokalnej wokół problemu zachowania dziedzictwa kulturowego, uwiecznionego na fotografiach.
Realizacja projektu przebiegała etapowo.
I etap dotyczył nauki obsługi aparatu fotograficznego w celu prawidłowego wykonywania zdjęć. Spotkania warsztatowe odbywały się w Centrum Informatycznym przy Straży Pożarnej w Kalinowie. Natomiast spotkania plenerowe przewidziane były w formie rajdu rowerowego do Dowspudy.
II etap to poznanie historii miejscowości oraz codziennego życia ich mieszkańców zapisanego na starych fotografiach. Na spotkanie integracyjne
z grupą warsztatową zaproszone zostały osoby starsze, które pokazały tradycje kulinarne z naszego regionu oraz opowiedziały o historii miejscowości.
Ponadto cała grupa wyjechała wspólnie na wycieczkę integracyjną do Klasztoru Wigierskiego.
III etap jest podsumowaniem projektu w formie wystawy fotograficznej pt.”Chwila zatrzymana na wieczność”. Wystawa pokazała najciekawsze zdjęcia wykonane w trakcie trwania projektu a także stare fotografie tworzące historię miejscowości Kalinowo.

Działania w ramach projektu dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA współfinansowany przez Samorządy: Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Powiatu Ełckiego, Gminy Kalinowo.

Koordynator projektu :Agnieszka Zyskowska
Ekspert do spraw fotografii: Dariusz Gajko

Uczestnicy Warsztatów:
l.Kartarzyna Andruszkiewicz, 2.Barbara Andruszkiewicz, 3.Krzysztof Andruszkiewicz, 4. Anna Liszewska, 5. Dominika Zyskowska, 6.Karolina Denert, 7.Karolina Kaja Kamińska, 8.Aleksandra Olszewska, 9.Nikola Skiendzielewska, lO.Wiktoria Skiendzielewska, 11.Agata Niedzielko, 12. Barbara Bartoszewicz, 13.Zofia Bartoszewicz, 14.Dominik Fiećko, 15.Mateusz Kamiński, 6.Marta Karolina Kuklińska, 7. Oliwia Anna Kuklińska, 18.Wiktoria Dębska, 19.Kamil Olszewski, 20.Dawid Olichwier, 21.Aleksandra Formejster.

Wolontariusze uczestniczący w projekcie:
1.Marzanna Bartoszewicz, 2.Alicja Miłowicka, 3.Anna Olichwier, 4.Urszula Zapolska, 5.Wioletta Śliwińska, 6.Grzegorz Śliwiński, 7.Elżbieta Budzińska, 8.Teresa Walendy,9.Jadwiga Kolenda

Fotograficzny skrót wydarzeń ze zrealizowanego projektu: