Szczegółowy program Triduum Paschalnego 2018

Wielki Czwartek 29 marca 2018 r.

W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej parafii o godz. 18:00 rozpoczniemy Liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej.  Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej „ciemnicą”. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Po zakończonej liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej zachęcam do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. kaplicy adoracji – „Ciemnicy”.

Wielki Piątek Męki Pańskiej 30 marca 2018 r.

Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuję w tym dniu Eucharystii. Wielki Piątek jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje post paschalny, tj. powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych i post ilościowy (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta), „aby z podniosłym i otwartym sercem przystępować do radości Niedzieli Zmartwychwstania”. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Od godz. 8:00 rozpocznie się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. O godz. 17:00 Droga Krzyżowa. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18:00. Najpoważniejszym elementem w tym obrzędzie jest osobista adoracja Krzyża. Ofiary zebrane na tacę przy adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej. Po celebracji procesyjnie przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, gdzie rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24:00. Zachęcam wszystkich do trwania na modlitwie i rozważania tajemnic naszego zbawienia, szczególnie męki i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Proszę Druhny i Druhów Strażaków o zaciągnięcie warty tego wieczoru. W trakcie adoracji będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania (co godzina: godz. 20:00, 21:00, 22:00, 23:00)

Porządek czuwania przy Grobie Pańskim:

od godz. 20:00 do godz. 21:00 : Zaborowo – Mikołajki – Dorsze – Marcinowo

od godz. 21:00 do godz. 22:00 : Zanie – Milewo – Iwaśki – Skomętno Wielkie

od godz. 22:00 do godz. 23:00 : Grądzkie Ełckie – Krzyżewo – Maże – Piętki

od godz. 23:00 do godz. 24:00 : Kalinowo – Długie

Wielka Sobota 31 marca 2018 r.

Od godz. 8:00 wznowienie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, która będzie trwała do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić w kościele pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.

Porządek poświęcenia pokarmów wielkanocnych:

godz. 8:30 – Kalinowo i Długie

godz. 8:45 – Grądzkie

godz. 9:00 – Krzyżewo

godz. 9:15 – Maże

godz. 9:30 – Milewo

godz. 9:45 – Zanie

godz. 10:00 – Marcinowo

godz. 10:15 – Dorsze

godz. 10:30 – Iwaśki

godz. 10:45 – Piętki bloki

godz. 11:00 – Piętki wieś

godz. 11:15 – Zaborowo

godz. 11:30 – Mikołajki

godz. 11:45 – Skomętno Wielkie

godz. 12:30 – Kalinowo i Długie

 

„Wigilię paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za matkę wszystkich wigilii. Kościół czuwając, oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii rozpoczyna się po zapadnięciu nocy, w późnych godzinach wieczornych. Liturgię Wielkiej Soboty – Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20:00. Bezpośrednio przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej wyjmuje się Hostię z monstrancji i chowa w tabernakulum. Po zakończeniu liturgii nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu, aż do procesji rezurekcyjnej o godz. 6:00. Na tę liturgię przynosimy świece na obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Pełne uczestnictwo w tej liturgii jest już spełnieniem obowiązku Mszy Wielkanocnej.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 1 kwietnia 2018 r.

O godz. 6:00 procesja rezurekcyjna, która jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa, a po niej Msza św. Kolejne Msze św. o godz. 10:00 i 12:00.