Pliki do pobrania

Katechizm bierzmowanych 2012
Biblia Tysiąclecia w MP3
Katechizm dziecka pierwszokomunijnego
Sobór Watykański II Konstytucje
Sobór Watykański II Dekrety
Sobór Watykański II Deklaracje
List Apostolski Benedykta XVI PORTA FIDEI
Jan Paweł II List apostolski Novo Millennio Ineunte
Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi Paweł VI
Jan Paweł II Encyklika Redemptoris missio
Katechizm Kościoła Katolickiego
KODEKS ETYCZNY Pracownika Caritas