Kartki świąteczne

Kartki świąteczne

Od połowy listopada młodzież należąca do Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalinowie wykonuje kartki świąteczne. Z wielkim zaangażowaniem oraz sercem wykona prawie 100 bożonarodzeniowych kartek. Przez kilka niedziel każdej Mszy świętej młodzież rozprowadzała kartki, jak również pan organista Andrzej Trochim przy roznoszeniu opłatków do rodzin sprzedawał nasze kartki. Bardzo dziękujemy za pomoc Panu organiście. Cena jednej kartki wynosi symboliczne 3 zł. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych kartek zostaną przeznaczone na wyjazd młodzieży do Rzymu.

Protokołowały:

Katarzyna Andruszkiewicz

Anna Klicz