Co można robić w KSM-ie

Działalność religijna:
Przygotowanie liturgii Mszy Świętej, nabożeństw, prowadzenie spotkań modlitewnych dla wszystkich chętnych, apostolstwo poprzez własne gazetki (ścienne lub prasowe).

Działalność charytatywna:
Organizowanie wigilii, ewentualnie opłatka dla samotnych, zbiórek ubrań dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin biednych i wielodzietnych, przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych, odwiedziny dzieci w szpitalach i domach dziecka, praca z niepełnosprawnymi, wszelka pomoc na rzecz potrzebujących.

Działalność kulturalno-oświatowa:
Prowadzenie wszelkiego typu kursów, np. tańca, językowych, kosmetycznych, organizowanie wieczorków, spektakli teatralnych, recitali, koncertów muzyki rozrywkowej i klasycznej, piosenki religijnej, prowadzenie sklepików z wydawnictwami religijnymi i dewocjonaliami, prowadzenie bibliotek parafialnych, wypożyczalni kaset video (z filmami religijnymi i wszelkimi innymi, ale wartościowymi), organizowanie dyskotek i zabaw dla dzieci, prowadzenie klubo-kawiarni, organizowanie festynów, loterii, przeprowadzanie konkursów tematycznych – plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, literackich, udzielanie korepetycji, prowadzenie półkolonii.

Działalność turystyczna i sportowa:
Organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych, wycieczek krajowych i zagranicznych, prowadzenie klubów sportowych, organizacja turniejów i zawodów, organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów górskich, kolonii letnich, obozów wędrownych itp.

GODŁO:

Godłem stowarzyszenia jest stylizowany znak łączący symbolikę orła i krzyża na żółtym tle. Kolor żółty symbolizuje Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą.

ZAWOAŁANIE:
Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów? Gotów !

HYMN:(na melodię Roty)

1.Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg

2.Młodzieży nową Polskę twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężam znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg

3.Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg

PATRONI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY:

Św. Stanisław Kostka
Bł. Karolina Kózkówna