O sakramencie małżeństwa…

Zgodnie z kan. 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego – małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.

Miejscem przeprowadzenia rozmów kanoniczno-duszpasterskich, na 3 miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa, jest parafia stałego albo tymczasowego zamieszkania jednego z narzeczonych, albo parafia ich aktualnego pobytu trwającego przynajmniej 1 miesiąc, co ma miejsce także wówczas, gdy strony od dłuższego okresu czasu pracują lub mieszkają za granicą.

Narzeczeni mają prawo do zawarcia małżeństwa także w innym miejscu (inny kościół parafialny niż własny, kościół rektorski, sanktuarium). Jednakże, aby mogli skorzystać z tego prawa muszą uzyskać zgodę własnego proboszcza (który nie powinien odmawiać jej udzielenia).

Proboszcz kompetentny zgodnie z kan. 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela zgody na pobłogosławienie małżeństwa poza własną parafią wyłącznie na podstawie wystawionej przez siebie licencji, po uprzednim przeprowadzeniu kanonicznego badania narzeczonych, za które jest osobiście odpowiedzialny.

Adresatem licencji w każdym przypadku jest proboszcz parafii na terenie której małżeństwo będzie zawierane, także wówczas gdy miejscem zawarcia małżeństwa jest kościół rektorski lub sanktuarium.