List Księdza Biskupa Jerzego Mazura ze Światowych Dni Młodych z Rio de Janeiro

Ekscelencjo, Biskupie Romualdzie, Drodzy Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Seminarzyści i Wierni Diecezjanie!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Brazylii, a szczególnie z Rio de Janeiro, ze Światowych Dni Młodych. Przesyłam także pozdrowienia od polskich misjonarzy i misjonarek, których odwiedziłem w czasie mojego tutaj pobytu, w tym także od ks. kan. Sławomira Gagackiego, misjonarza naszej diecezji. Do tych pozdrowień dołącza się 19 osobowa grupa z naszej diecezji, której opiekunem jest ks. kan. Czesław Król, a także wielu innych pielgrzymów.

Zgromadził się tutaj Kościół ludzi młodych pełnych entuzjazmu płynącego z wiary ze swoimi pasterzami na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem. Czuje się na każdym miejscu powszechność Kościoła. Wszyscy oczekują na spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz ciągle jest wspominany bł Jan Paweł II, inicjator tychże spotkań i Benedykt XVI, który przygotowywał to spotkanie.

Młodzi ludzie pełni radości i nadziei pomagają Brazylijczykom i wszystkim ludziom odkrywać autentyczne oblicze Boga, który jest Miłością. Jak powiedział papież Franciszek w pierwszym przemówieniu, że przybywa do Brazylii i przynosi Jezusa Chrystusa, tak też i ludzie młodzi spotykając się z Jezusem dzielą się z wielką radością i entuzjazmem pięknem tego spotkania z każdym spotykanym człowiekiem. Młodzi są w tym autentycznymi świadkami i nie przeszkadza im nawet deszczowa pogoda.

Pamiętam w tych dniach w modlitwie o Was wszystkich, a szczególnie o młodzieży naszej diecezji. Proszę Boga, aby wszyscy diecezjanie, a szczególnie nasza młodzież odnalazła radość, która płynie z wiary i entuzjazm z dzielenia się wiarą. Modlę się abyśmy jako uczniowie Jezusa pomagali innym odkrywać autentyczne Oblicze Boga, który jest Miłością.

Kochani Młodzi, życzę Wam słowami bł. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka: „stawajcie się misjonarzami nowej ewangelizacji”. Z serca Wam wszystkim błogosławię.

Bp Jerzy Mazur