Parafie w dekanacie

Chełchy – św. Brata Alberta Chmielowskiego
19-300 Ełk, Chełchy 4
tel. 87 621 11 50
Proboszcz: ks. Wojciech Luto

Ełk – Chrystusa Sługi
19-300 Ełk, ul. Grota Roweckiego 5a
tel. 87 621 59 28; 87 621 59 29
www.milosierdzie.elk.pl
Proboszcz: ks. prałat Mieczysław Brzóska

Ełk – NMP Królowej Apostołów
19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 6
tel. 87 621 09 50
www.krolowa.elk.pl
Proboszcz: ks. prałat Jerzy Owsianka

Ełk – Opatrzności Bożej
19-300 Ełk, ul. Suwalska 21
tel. 87 621 43 44
www.elk-opatrznosci-bozej.diecezja.elk.pl
Proboszcz: ks. kanonik Jan Stanisław Ostrowski

Pisanica – Matki Bożej Królowej Polski
19-314 Kalinowo, Pisanica 11
tel. 87 629 83 29
Proboszcz: ks. kanonik Mirosław Mścichowski

Prawdziska – św. Andrzeja Apostoła
19-314 Kalinowo, Prawdziska 5
tel. 87 629 86 60
Proboszcz: ks. kanonik Edward Grabarek