Komunikat PGE Obrót S.A. Oddział Białystok

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku informuje Odbiorców energii elektrycznej – Klientów PGE Obrót S.A., że spółka nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania, aktualizacji lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą i dostawą energii elektrycznej. Osoby podające się za „przedstawicieli energetyki”, które nachodzą Klientów, proponując zakup energii elektrycznej, nie reprezentują PGE Obrót S.A. Każdemu Klientowi, który dokonał podpisania umowy w mieszkaniu przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia. Apelujemy o zachowanie ostrożności.