Katechezy przedmałżeńskie 2014

Katechezy przygotowujące do małżeństwa rozpoczynamy w niedzielę, 9 marca 2014 r. o godz. 16:00 w domu parafialnym przy ul. Mazurska 1.

Katechezy obejmują pięć spotkań (każde trwa ok. 2 godz.). Oprócz katechez narzeczeni biorą udział w trzech spotkaniach w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

Zapisu na katechezy należy dokonać osobiście, bezpośrednio przed rozpoczęciem katechez. Zapisy rozpoczynamy ok. półgodziny przed rozpoczęciem katechez.

Tematy katechez przedmałżeńskich:

1. Miłość. Miłość małżeńska.
2. Współżycie płciowe. Odmienność płci.
3. Trudności w małżeństwie. Odpowiedzialność.
4. Antykoncepcja, aborcja, eutanazja. Odpowiedzialne rodzicielstwo.
5. Liturgia sakramentu małżeństwa.

Terminy spotkań:

1. 9 marca 2014 r., godz. 16:00
2. 16 marca 2014 r., godz. 16:00
3. 23 marca 2014 r., godz. 16:00
4. 30 marca 2014 r., godz. 16:00
5. 6 kwietnia 2014 r., godz. 16:00

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: parafia.kalinowo@gmail.com