Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

O czym warto pamiętać, gdy zmarła bliska osoba.
Przede wszystkim modlitwa! Wiara uczy nas, że w trudnych chwilach człowiek znajduje pomocy i łask od Boga. Warto zatem pamiętać o modlitwie za zmarłego i za jego rodzinę:
• modlitwy przy zmarłym w domu;
• różaniec w domu zmarłego lub w kaplicy pogrzebowej wieczorem od dnia śmierci do dnia pogrzebu. Modlitwę może prowadzić ktoś z rodziny lub inna świecka osoba;
• krewni osoby zmarłej przed pogrzebem przystępują do spowiedzi. W kościele parafialnym okazja do sakramentu pokuty jest 30 minut przed Mszą św.;
• w dniu pogrzebu przyjętą w stanie łaski uświęcającej Komunię św. można ofiarować za zmarłego;
• zwyczajowo miesiąc po śmierci odprawiana jest za zmarłego Msza św., a o jej terminie informuje się podczas uroczystości pogrzebowej krewnych, znajomych i sąsiadów. Podobnie jest też ze Mszą św. w rocznicę śmierci. Takie terminowe (roczne) Msze św. zamawia się w zakrystii lub w kancelarii parafialnej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Formalności
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:
• pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego;
• zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu (dopiero po ustaleniu z księdzem konkretnego terminu informujemy Zakład Pogrzebowy);
• należy przynieść oryginalny Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego w celu wpisania do ksiąg zmarłych;
• jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania: hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.

Warto naśladować coraz bardziej upowszechniający się zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego, zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.

Dodaj komentarz