Formalności przed ślubem

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście co najmniej trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:
• dowody osobiste;
• metryki chrztu do ślubu kościelnego z parafii gdzie zostali ochrzczeni (ważność 6 miesięcy od daty wystawienia do daty ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
• datę i parafię przyjęcia Pierwszej Komunii św.
• ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej;
• w przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

W tym czasie przygotowania narzeczeni powinni również dostarczyć:
• świadectwo kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej (nauki przedmałżeńskie można odbyć w dowolnej parafii);
• zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach (jeżeli ślub cywilny ma być połączony z kościelnym).

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin poza godzinami kancelarii np. telefonicznie.

Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim oraz inne brakujące dokumenty w dniu spisywania protokołu).

Dodaj komentarz